Spårarna 8-10 år

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, och var beredd på äventyr redan från första dagen.

alder-sparareSpårare kallas den åldersgrupp som är mellan 8 och 10 år.  Som Spårarscout får man prova på det mesta inom scouting. Spårarscouter lär sig om naturen, till exempel om allemansrätten och om växter och djur. Spårarna arbetar tillsammans i patruller om 4-8 scouter i varje patrull. Man lär sig att ta vara på sig själv och hjälpa andra – säkerhet och sjukvård, hantverk, knopar, tävlingar och lekar står bland annat på programmet. Mycket av det spårarscouterna lär sig gör de i lekform. Spårarscouterna brukar göra dagsutfärder, åka på hajk och till sommaren åka på läger.

 

Spårarscoutprogram hösten 2017