Upptäckarna 10-12 år

I Scouterna gör du spännande upptäckter varje dag. Upptäckarscout blir man när man är tio år.

alder-upptackareI Upptäckarscouterna fortsätter man att bygga på kunskaperna man har med sig från Spårarscout. Man får som upptäckarscout också lära sig hantera kniv och yxa och får ”knivbeviset” som ett tecken på att man lärt sig detta. Som upptäckarscout lär man sig också att elda och laga mat utomhus. Upptäckarna jobbar ihop i patruller och lär sig då att samarbeta. Precis som spårarna så leker man och har roligt på mötena. Upptäckarna åker på hajker flera gånger per termin  och naturligtvis på läger till sommaren.

Upptäckarprogram hösten 2017