Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajker m.m. tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 380 kronor per år.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Norra Smålands scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.